Firma Elektro-KAD s.c. powstała w 2005 roku.

W roku 2021została przekształcona w spółkę jawną.

Specjalizujemy się w prefabrykacji wszelkiego rodzaju rozdzielnic elektrycznych niskiego napięcia.
Wykonujemy rozdzielnice wg przyjętych standardów jak również wg indywidualnych projektów spełniajacych założenia techniczne zleceniodawcy.
Oferujemy wykonania rozdzielnic w obudowach z tworzywa termoutwardzalnego oraz stalowych.
Na nasze wyroby posiadamy stosowne certyfikaty oraz deklaracje zgodności.


Oferowany asortyment to:

  • złącza kablowe ZK
  • rozdzielnice licznikowe ZPL
  • złącza kablowo-pomiarowe
  • Rozdzielnice placu budowy ZBP
  • Rozdzielnice stacyjne RST
  • pomiary pół-pośrednie PP
  • szafy oświetlenia ulicznego SOU
  • baterie kondensatorów
  • urządzenia samoczynnego załączenia rezerwy SZR
  • szafy sterownicze