Złącza pomiarowo-licznikowe przeznaczone są do zasilania odbiorców energii elektrycznej, rozliczanych poprzez bezpośrednie układy pomiarowe. Instalowane są na zewnętrznych ścianach budynków, jako wnękowe lub naścienne oraz na słupach prądowych za pomocą uchwytów słupowych, które wchodzą w skład dodatkowego wyposażenia przyłączy. Podstawowymi elementami ich wyposażenia są listwy przyłączeniowe, zabezpieczenia przedlicznikowe, tablice licznikowe.


K-ZPL-0(1f)
K-ZPL-0
K-ZPL-0w
K-ZPL-1
K-ZPL-1/26
K-ZPL-1-K(2lz)
SP-260c
K-ZPL-2(3f+1f)
K-ZPL-2
K-ZPL-2w
K-ZPL-3
K-ZPL-0-T-FR
K-ZPL-1-NT-FR
SP-260
K-ZPL-2-NT-FR
K-ZP-1A
K-ZP-1B
K-ZPL-6

Złącza pomiarowo-licznikowe przeznaczone są do zasilania odbiorców energii elektrycznej, rozliczanych poprzez bezpośrednie układy pomiarowe.

Instalowane są na zewnętrznych ścianach budynków, jako wnękowe lub naścienne oraz na słupach prądowych za pomocą uchwytów słupowych, które wchodzą w skład dodatkowego wyposażenia przyłączy. Podstawowymi elementami ich wyposażenia są listwy przyłączeniowe, zabezpieczenia przedlicznikowe, tablice licznikowe.
Wszystkie złącza posiadają certyfikaty CE