Rozdzielnice oświetleniowe SO służą do sterowania obwodami oświetleniowymi w sieciach kablowych oraz liniach napowietrznych. Rozdzielnice oświetleniowe SO służą do sterowania obwodami oświetleniowymi w sieciach kablowych oraz liniach napowietrznych.
Wykonane mogą być w wersji kablowej (posadowione na fundamencie) i napowietrznej (zawieszone na słupie).
Ilość obwodów oświetlenia jest dobierana zgodnie z wymogami zamawiającego.
Szafki mogą być wyposażone np w: układ pomiarowy, automatyczny sterownik, układ załączania kaskadowego, wyłączniki zmierzchowe i(lub) zegary astronomiczne.