Rozdzielnice słupowe stacyjne - niskiego napięcia służą do rozdziału energii elektrycznej urządzeń elektrycznych, głównie na słupowych stacjach transformatorowych wszelkich typów. Mają zastosowanie jako zewnętrzne urządzenie rozdzielcze niskiego napięcia stacji transformatorowej słupowej. Konstrukcja rozdzielnicy jest jednoczęściowa, z zabudową dwustronną, z częścią zasilająco - odpływową i panelem pomiarowym i/lub oświetleniowym. Dostęp do wnętrza rozdzielnicy jest możliwy z obu stron.

W górnej części obudowy znajdują się kominy, umożliwiające wprowadzenie kabla zasilającego, wyprowadzenie kabli odpływowych do linii napowietrznej oraz wyprowadzenie kabla np do obwodu oświetlenia ulicznego. Spód obudowy opcjonalnie może być wyposażony w kanał kablowy. Na jednej z zewnętrznych ścian przewidziano wsporniki, ułatwiające montaż obudowy na słupie oraz zacisk uziemienia.