Rozdzielnie elektryczne budowlane służą do tymczasowego zasilania.

K-ZBP-1
K-ZBP-1-K
K-ZBP-0

Rozdzielnie elektryczne budowlane służą do tymczasowego zasilania.
Istnieje możliwość montażu na stojaku.