K-SZR-1S
K-SZR-1R
K-SZR-2S
K-SZR-2R
K-SZR-3S
K-SZR-3R


Samoczynne Załączanie Rezerwy - SZR stosuje się w celu zapewnienia ciągłości zasilnia, w przypadku spadku parametrów linii zasilającej lub całkowitego zaniku napięcia w tej lin ważnych odbiorców niskiego napięcia w budynkach użyteczności publicznej, rozdzielniach przemysłowych, rozdzielniach sieci elektroenergetycznych, rozdzielniach potrzeb własnych elektrowni i elektroenergetycznych stacji rozdzielczych wysokich napięć.